محصولات
جستجو

ویژگی های شن و ماسه استاندارد
شن و ماسه

ویژگی های شن و ماسه استاندارد
شن و ماسه باید ویژگی های ذیل را داشته باشند:
 
 
1)- عاری از هر گونه آلودگی باشند.
 
2)- باید در مقابل سایش مقاوم باشند.
 
3)- باید در مقابل اعمال تنش مقاوم باشند.
 
4)- باید در مقابل یخبندان مقاوم باشند.
 
5)- دانه ها باید در مقابل هوازدگی مقاوم باشند.
 
 
شن تزئینی
 
شن و ماسه استاندارد